آموزشگاه صنایع دستی و هنر

آموزشگاه صنایع دستی و هنر

آگهی رایگان
آموزش و اشتغال بانوان با شهریه مناسب و رشته های مختلف شامل: گلیم . تابلوفرش . میل و قلاب بافی. حجم گلیم . حجم فرش. برجسته بافی. پته دوزی