مرکز زیبایی آفاق بندرعباس

مرکز زیبایی آفاق بندرعباس

اتاق ریلکسیشن همراه با پاکسازی های گیاهی سالن اختصاصی اپیلاسیون با کابین های مجزا و خدمات دیگر پذیرش 120 نفر به صورت همزمان