در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

تاتو و هاشور ابرو در مشهد

تاتو و هاشور ابرو در مشهد

آگهی رایگان

تاتو تخصصی  ابرو  ،  هاشور، سایه وقاب ویژه بانوان با رنگهای براساس اصول پزشکی ومطابق با استانداردهای پزشکی. رنگها دارای تاییده از موسسه و وزارت کشور آلمان میباشد .این رنگها فاقد هر گونه مواد سمی، شیمیایی ونگه دارنده وفلزات سنگین وسمی بوده وباشرایط پوست وبدن کاملا سازگار میباشد.
انستیتو زیبایی ماهرخ