مدرس برتر کوتاهی مو و کار با مواد رخساره پاسبانی

مدرس برتر کوتاهی مو و کار با مواد رخساره پاسبانی

    تارای نوین

مدرس برتر ایران رخساره پاسبانی

دوره های آموزشی حرفه ای کوپ و کار با مواد

با به روز ترین متد دنیا و ژورنال خوانی

به صورت دوره های خصوصی و گروهی با مدرک معتبر فنی حرفه ای

دوره ها از ۱ روزه تا ۲ ماه《۱۲جلسه》