مزيت های آگهی ويژه :

اعتماد بيشتر بازديد کنندگان به آگهي چرا که صاحب آگهي با اطمينان به فروش کالا و يا ارائه خدمات خود حاضر به پرداخت هزينه آگهي گرديده

نمايش در صفحه اول سايت ماه عروس

نمايش در  ابتداي نتايج جستجوي بازديد کنندگان و راس آگهي ها در صفحات جستجو و دسته بندی ها

تفاوت آگهی های پرستاره با کم ستاره:

ثبت کلمات کلیدی از 4 تا سقف 10 کلمه، ثبت تصاویر از 3 تا سقف 21 عدد تصویر، بروزرسانی لحظه ای آگهی ها با تعداد سهمیه ماهانه از 30 مرتبه تا سقف 100 مرتبه، 

قابلیت درج لینک مستقیم به سایت آگهی دهنده در آگهی های شش ستاره و هفت ستاره، که می تواند لینک سایت، لینک کانال تلگرام یا اینستاگرام شما باشد.

ارسال آگهی به کانال تلگرام سایت ماه عروس در آگهی های هفت ستاره امکان پذیر است.

هفت ستاره یک ماهه

160,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

شش ستاره یک ماهه

130,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

پنج ستاره یک ماهه

110,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

چهار ستاره یک ماهه

90,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

سه ستاره یک ماهه

70,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

دو ستاره یک ماهه

50,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

یک ستاره یک ماهه

30,000 تومان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

آگهی رایگان

 

رایگان

%10 تخفیف سفارش دو دوره (60 روز)

%15 تخفیف سفارش سه دوره (90 روز)

%20 تخفیف سفارش پنج دوره (150 روز)

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس