در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینک ثبت نام کلیک کنید و پس از پرکردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت کنید.

نیازمندیهای ماه عروس

تعرفه آگهی ها | نیازمندیهای ماه عروس

8 ستاره

120,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 27

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 15

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 100

اولویت آگهی در موتور جستجو : اول

امکان قرار دادن لینک در آگهی

7 ستاره

100,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 24

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 12

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 90

اولویت آگهی در موتور جستجو : دوم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

6 ستاره

80,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 21

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 10

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 80

اولویت آگهی در موتور جستجو : سوم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

5 ستاره

50,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 18

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 8

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 70

اولویت آگهی در موتور جستجو : چهارم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

4 ستاره

40,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 15

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 7

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 60

اولویت آگهی در موتور جستجو : پنجم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

3 ستاره

30,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 12

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 6

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 50

اولویت آگهی در موتور جستجو : ششم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

2 ستاره

20,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 9

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 5

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 40

اولویت آگهی در موتور جستجو : هفتم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

1 ستاره

10,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 6

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 4

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 30

اولویت آگهی در موتور جستجو : هشتم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی متنی

5,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 0

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 3

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 0

اولویت آگهی در موتور جستجو : تصادفی

امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی رایگان

رایگان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 12 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 6

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 100

اولویت آگهی در موتور جستجو : نهم

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ثبت آگهی رایگان