5 ستاره ماهانه

300,000 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 70

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 18

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 7

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن

4 ستاره ماهانه

240,000 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 50

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 12

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 6

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن

3 ستاره ماهانه

180,000 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 40

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 9

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 5

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن

2 ستاره ماهانه

120,000 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 30

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 6

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 4

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن

1 ستاره ماهانه

60,000 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 20

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 3

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن

آگهی رایگان

0 تومان

تعداد دفعات انجام بروزرسانی در آگهی : 1

تعداد مجاز تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 1

تعداد کلمات کلیدی قابل ثبت در آگهی : 1

امکان قرار دادن لینک مستقیم در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام ماه عروس

نمایش آگهی در نوتیفیکشن اپلیکیشن